• مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری اشکذر خبر:
    «اتاق خبر» در شهرستان اشکذر راه‌اندازی می‌شود
    مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری اشکذر خبر از راه‌اندازی اتاق خبر در شهرستان اشکذر خبر داد.