• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat
  • گزارش تصویری(1)
    روایت تصویری از آیین سنتی “جوش دوره”در صبح عاشورا
    مراسم جوش دوره یکی از خالص ترین ارادات اهالی اشکذر، به مولایشان حسین (ع) در صبح عاشورا است.