• آيت الله ناصري:
    پلیس برای تامین امنیت جامعه را با خود همراه کند
    نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد گفت: براي دستيابي به امنيت پايدار، پليس بايد در انجام ماموريت ها، جامعه را نيز به مشاركت دعوت كرده و مردم را با خود همراه كند.
    آيت الله ناصري:
    بی توجهی به تربیت دینی تدارکات غرب را بر سر سفره جوانان ما می گذارد
    نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد گفت: اگر ما به فرهنگ غني اسلامي و تربيت ديني خود بي توجهي كنيم، در سفره جوانان ما آنچه كه غرب تدارك ديده، جاي خواهد گرفت.