• مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای یزد خبر داد:
    ارائه ۳۹ هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی در پادگان های استان
    مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد: آموزشهای مهارتی در کارگاه های آموزشی حوزه پادگان نیروهای مسلح در استان یزد در سال 91 از رشد190 درصدی برخوردار بوده است