گزارش تصویری/
صدای پای مدارس همراه با صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و نظامی درشهرستان اشکذر
صدای پای مدارس همراه با صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و نظامی درشهرستان اشکذر به صدا در آمد.