• فرماندار اشکذر عنوان کرد؛
    نقش اساسی زنان در تحکیم خانواده و پیشگیری از اعتیاد فرزندان
    فرماندار شهرستان اشکذر در همايش نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد جوانان، گفت: زنان با توجه به نقش اساسي خود در جامعه و خانواده مي توانند اثرات مؤثري در پيشگيري از اعتياد فرزندان خود و فرزندانشان داشته باشند.