•  

  نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال استان یزد
  موعود اردکان۰ میرک کیش مهریز۲
  آدران یزد۲  آریای یزد۰
  ابومسلم یزد۰  فرانتک اشکذر۳
  فولادآلیاژی یزد۲  مهربد میبد۳
  پاس خاتم۱  تندیس زارچ۱

   

  نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال استان یزد
  میرک کیش مهریز۰ فولادآلیاژی یزد۱
  مهربد میبد۵ پاس خاتم۰
  آدران یزد۳ موعوداردکان۰
  فرانتک اشکذر۱ آریای یزد۱
  تندیس زارچ۲ ابومسلم یزد ۱

   

  نتایج هفته دوازدهم لیگ برترفوتبال استان یزد
  موعود اردکان۰ فرانتک اشکذر۱
  آدران یزد۱ میرک کیش مهریز۲
  پاس خاتم۰ فولادآلیاژی یزد۱
  ابومسلم یزد۱ مهربد میبد۴
  آریای یزد۱ تندیس زارچ۰

   

  نتایج هفته یازدهم لیگ برترفوتبال استان یزد
  مهربدمیبد۱ آریای یزد۰
  تندیس زارچ۲ موعوداردکان۱
  آدران یزد۰ فرانتک اشکذر۱
  میرکیش مهریز۳ پاس خاتم۰
  فولادآلیاژی یزد۱ ابومسلم یزد۰

   

  نتایج هفته دهم لیگ برترفوتبال استان یزد

  فرانتک اشکذر۱میرک کیش مهریز۰
  آریای یزد۳ فولاد آلیاژی یزد۳
  موعود اردکان۰مهربدمیبد۲
  ابومسلم یزد۱ پاس خاتم۱
  آدران یزد۰تندیس زارچ۰

   

  نتایج هفته نهم لیگ برترفوتبال استان یزد
  آدران یزد۰مهربد میبد۰
  فرانتک اشکذر۱ تندیس زارچ۱
  میرک کیش مهریز۱ ابومسلم یزد۱
  آریای یزد۶ پاس خاتم۱
  موعوداردکان۰ فولادآلیاژی یزد۰

   

  نتایج هفته هشتم لیگ برترفوتبال استان یزد
  فولادآلیاژی یزد۱ آدران یزد۰
  مهربدمیبد۲ فرانتک اشکذر۰
  پاس خاتم۳ موعوداردکان۱
  تندیس زارچ۰ میرک کیش مهریز۱
  ابومسلم یزد۰ آریای یزد۰

   

  نتایج هفته هفتم لیگ برترفوتبال استان یزد
  تندیس زارچ۰  مهربدمیبد۰
  موعوداردکان۲  ابومسلم یزد۲
  آدران یزد۲  پاس خاتم۱
  فولادآلیاژی یزد۰  فرانتک اشکذر۰
  همچنین بازی تیم های میرک کیش مهریز و آریا یزد در ورزشگاه شهیدمحصل مهریز که تا دقیقه ۴۲ با نتیجه یک بر یک دنبال می شد به دلیل عدم وجود امنیت لازم نیمه تمام ماند!

   

  نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتبال استان یزد
  مهربد میبد۲  میرک کیش مهریز۰
  ابومسلم یزد۰  آدران یزد۰
  آریای یزد۱  موعوداردکان۱
  پاس خاتم۱  فرانتک اشکذر۳
  فولادآلیاژی یزد۱  تندیس زارچ۱

   

  نتایج هفته پنجم لیگ برترفوتبال استان یزد
  مهربدمیبد۲  فولادآلیاژی یزد۱
  فرانتک اشکذر۵  ابومسلم یزد۲
  آدران یزد۴  آریای یزد۰
  میرک کیش مهریز۲  موعوداردکان ۱
  تندیس زارچ۳  پاس خاتم ۱

   

  نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان یزد
  فولاد آلیاژی یزد۰ میرک کیش مهریز۰
  موعود اردکان۱ آدران یزد۰
  پاس خاتم۱  مهربد میبد۵
  ابومسلم یزد۱  تندیس زارچ۱
  آریای یزد۲  فرانتک اشکذر۳

   

  نتایج هفته سوم لیگ برتر فوتبال استان یزد

  میرک کیش مهریز ۲ آدران یزد۱
  فرانتک اشکذر۳ موعوداردکان۲
  تندیس زارچ۱ آریای یزد۲
  مهربدمیبد۱ ابومسلم یزد۲
  فولادآلیاژی یزد۳ پاس خاتم ۰

   

  نتایج هفته دوم لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان یزد

  موعود اردکان۰ تندیس زارچ۱
  فرانتک اشکذر۳ آدران یزد۰
  آریای یزد۲مهربد میبد۲
  پاس خاتم۰ میرک کیش مهریز۲
  ابومسلم یزد۰ فولاد آلیاژی یزد۱

   

  نتایج هفته اول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان یزد

  مهربد میبد ۴٫ موعود اردکان ۱
  میرک کیش مهریز ۱ فرانتک ۱
  فولاد الیاژی ۳٫ اریا ۳
  تندیس زارچ ۲٫ ادران ۰
  پاس خاتم ۲٫ ابومسلم ۰


  ارسال نظر :

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.