• + فیلم
  زندگی نامه حاج رجبعلی دهقانی از خیران اشکذری
  در ادامه با زندگی نامه حاج رجبعلی دهقانی از خیران اشکذری آشنا شوید.
  + فیلم
  خاطره ای از شهید محمدحسین مختاری از شهدای شهرستان اشکذر
  در ادامه خاطره ای از شهید محمدحسین مختاری طلبه شهیدی که پس از سال ها مفقودی پیکرش به شهرستان اشکذر بازگشت را مشاهده کنید.
  + فیلم
  زندگینامه شادروان محمدحسین کلانتریان خیر نو اندیش اشکذر
  در ادامه با زندگینامه شادروان محمدحسین کلانتریان خیر نو اندیش اشکذر آشنا می شویم.
  + فیلم و لینک اخبار
  رویدادهای خبری آذرماه ۹۸ به روایت تصویر
  در ادامه رویدادهای خبری آذرماه 98 در پایگاه اطلاع رسانی اشکذر خبر به روایت تصویر مشاهده کنید.
  + فیلم
  رویدادهای خبری آبان ۱۳۹۸ در پایگاه خبری اشکذر خبر
  در ادامه رویدادهای خبری آبان 1398 در پایگاه خبری اشکذر خبر را مشاهده کنید.
  + فیلم و لینک اخبار
  رویدادهای شهریورماه سال ۹۸ اشکذر خبر در قاب تصویر
  در ادامه رویدادهای شهریورماه سال 98 سایت اشکذر خبر را در قاب تصویر مشاهده کنید.

  خاطره ای از شهید علی اکبر عسکری اشکذری
  در ادامه خاطره ای از شهید علی اکبر عسکری اشکذری را مشاهده کنید.
  + فیلم
  خاطراتی جالب از شهید قاسم حاتمی مجومرد
  در ادامه خاطراتی جالب از شهید قاسم حاتمی مجومرد از شهدای شهرستان را مشاهده کنید.
  + فیلم
  زندگینامه مرحوم مهندس علی محمد اشکی از خیران نو اندیش شهرستان اشکذر
  در ادامه با زندگینامه مرحوم مهندس علی محمد اشکی از خیران نو اندیش شهرستان اشکذر در برنامه روزی روزگاری اشکذر با صدای خانم فاطمه صابری آشنا شوید.
  + لینک اخبار
  رویدادهای مرداد ماه سال ۹۸ به روایت تصویر
  در ادامه رویدادهای مرداد ماه سال 98 سایت اشکذر خبر را به روایت تصویر مشاهده کنید.