• Sabat Sabat
 • +فیلم
  یازدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  یازدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر به انتشار فیلم و عکس قدیمی و یادآوری روزهای خاطر انگیز اشکذر اختصاص دارد.
  + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه دهم رسید
  دهمین شماره از مجله تصویری به اضافه اشکذر به گزارش تصویری از رویدادهای خبری هفته و ادامه مصاحبه با دکترمحمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف اختصاص دارد.
  + فیلم
  نهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  نهمین شماره از مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با دکترمحمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف اختصاص دارد.

  اولین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر در سال ۹۷ منتشر شد‌+ فیلم
  از جمله مسائل مطرح شده در هشتمین شماره از مجله تصویری به اضافه اشکذر مسائل زیست محیطی کارخانجات مستقر در شهر، المان میدان های ورودی اشکذر، فیروزآباد و رضوانشهر، همکاری و همدلی شهردار با شورای شهر و بدهی و سرمایه های شهرداری است.

  آخرین مجله تصویری به اضافه اشکذر در سال ۹۶ منتشر شد+فیلم
  آخرین شماره سال 96 مجله تصویری به اضافه اشکذر به گزارش مردمی از جشنواره بادبادکها در پارک بزرگ اشکذر اختصاص دارد.
  + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه ششم رسید
  ششمین قسمت از مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با شهردار اشکذر اختصاص دارد.

  فیلم مصاحبه کامل پنجمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر
  این شماره به مصاحبه کامل علی محمد دهقانی کارآفرین اشکذری که بخشی از آن را در قسمت پنجم مجله تصویری به اضافه اشکذر مشاهده کردید، اختصاص دارد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  پنجمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم
  پنجمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر توسط پایگاه اطلاع رسانی اشکذر خبر منتشر شد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  قسمت چهارم مجله تصویری به اضافه اشکذر + فیلم
  چهارمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر به ادامه مصاحبه با جابر شکاری پیشکسوت فوتبال اختصاص دارد.
  منتظر ارائه نقطه نظرات و سوژه های شما هستیم/
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه سوم رسید + فیلم
  سومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر توسط پایگاه اطلاع رسانی اشکذر خبر منتشر شد.
  صفحه 1 از 212