• + فیلم
  پیام مهربانی در مجله تصویری به اضافه اشکذر
  در این روزهای پایانی سال و در آستانه سال نو؛ چشمانی منتظر دستان پر مهر و سخاوت ما هستند، بیاید شادی هایمان را با آن ها قسمت کنیم!
  +فیلم
  کاپیتان تیم فوتبال فرانتک، میهمان بیستمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر
  بیستمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با سید محسن افرازه، کاپیتان تیم فوتبال فرانتک اشکذر اختصاص دارد.
  یکسال با شما سپری شد!
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه نوزدهم رسید + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر همزمان با یکسالگی خود به ایستگاه نوزدهم رسید/ در این شماره به یادآوری روزهای خاطره انگیز اشکذر پرداخته ایم.
  + فیلم
  هیجدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر با موضوع مستند نمایشگاه عکس اشکذر در آلمان
  این مجله خبری به مستند «نمایشگاه عکس اشکذر در شهر وایمار آلمان» به تهیه کنندگی سیدعلی اکبر رضوانی اختصاص دارد.
  +فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه هفدهم رسید
  هفدهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با محمدحسن طالبیان مدیرعامل موسسه حامیان حیات پاک اشکذر با موضوع تشریح اهداف و فعالیتهای این موسسه اختصاص دارد.
  + فیلم
  شانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  شانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با سیدعلی اکبر رضوانی رئیس شورای شهر اشکذر اختصاص دارد.
  پانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد/
  چگونه از کسب و کارهای محلی شهرستان خود حمایت کنیم!؟
  در این شماره دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری از اساتید دانشگاه به موضوع حمایت از کسب و کارهای محلی در شهرستان اشکذر می پردازد.
  + فیلم
  چهاردهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  چهاردهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر به گفتگو با محمدصادق سالم همرزم سردار شهیدمحمدکاظم دهقانی اشکذری اختصاص دارد.
  + فیلم
  مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه سیزدهم رسید
  سیزدهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر به ادامه گفتگو با جواد شکیبا قهرمان پاورلیفتینگ جهان اختصاص دارد.
  +فیلم
  دوازدهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد!
  دوازدهمین شماره از مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با جواد شکیبا قهرمان پاورلیفتینگ جهان اختصاص دارد.