• اشکذر در اواسط نیمه نخست‌ سده حاضر قصبه مرکز بخش‌ اشکذر شهرستان‌ یزد به‌شمار مى‌آمده‌، و ۲۹۴۳نفر جمعیت‌ داشته‌ است‌ .اشکذر در سال  ۱۳۴۳به شهر و همچنان به عنوان مرکز بخش اشکذر شناخته میشده است.اشکذر در سال ۱۳۷۶به شهرستان ارتقا پیدا کرد. در نخستین‌ سرشماری‌ عمومى‌ جمعیت‌ کشور در ۱۳۳۵ش‌، جمعیت‌ شهر اشکذر ۲۲۲۰برآورد شده‌ است‌ . سرشماری های‌ مربوط به‌ سالهای‌ ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ش‌ جمعیت‌ شهر را به‌ ترتیب‌ ۷۷۶۱و ۹۶۳۷نفر گزارش‌ کرده‌اند و  درسرشماری ۱۳۷۵ش‌، گویای‌ جمعیتى‌ معادل‌ با ۱۰۵۵۸نفر (۲۲۳۶خانوار).در سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت شهر قرین۱۷۰۰۰نفر بوده است ودر سرشماری سال ۱۳۹۰جمعیت اشکذر بالغ بر ۲۰۰۰۰نفر گزارش شده است.
  اطلاعات کلی:
  کشور: ایران
  نام استان : یزد
  مرکز استان یزدشهریزد
  مرکز شهرستانشهر اشکذر
  جمعیت شهرستان: ۳۳۰۲۱ نفر
  جمعیت مرد: ۱۷۲۹۸ نفر
  جمعیت زن: ۱۵۷۲۳ نفر
  تراکم جمعیت: ۵٫۴
  جمعیت شهری: ۲۳۶۲۱ نفر
  جمعیت روستایی: ۹۴۰۰ نفر
  نسبت شهرنشینی۷۱٫۵درصد شهرنشین

  منبع:پایان نامه کارشناسی برنامه ریزی شهری-سعید دهقانی اشکذری


  ارسال نظر :

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تکمیل کنید *